Termomodernizacje i remonty        

Urząd miasta Pruszcz Gdański  Remont elewacji z wykonaniem izolacji poziomej  metodą iniekcji i i izolacji pionowej wraz z wykonaniem sterowanego oświetlenia budynku. Odtworzenie uszkodzonych gzymsów i pilastrów, usunięcie starych powłok metodą piaskowania i renowacja szpachlą renowacyjną dla powierzchni zabytkowych.

20200824_093846(0).jpg

Kapitalny remont z termomodernizacją Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich

1/8

Kapitalny remont z termomodernizacją przedszkola  w Cedrach Małych

1/6

Kapitalny remont z termomodernizacją budynku mieszkalnego w Cedrach Wielkich

1/4

Termomodernizacją budynku mieszkalnego

w Rumii

1/4

Termomodernizacją budynku użytkowego

w Trąbkach Wielkich

1/3

Termomodernizacją budynku użytkowego

w Redzie

1/2

Inne

1/6